GEOBLOCK Kenniscentrum EPS in de GWW "meest duurzame EPS in de GWW".

Sneller en Beter met GEOBLOCK Filmpje Spoedpakket F A2-Nieuwegein De Stichting GEOBLOCK bevordert het hergebruik van EPS (geëxpandeerd polys...
Marktinformatieblad GEOBLOCK
Marktinformatieblad GEOBLOCK "Kenniscentrum EPS in de GWW" GEOBLOCK het beste EPS voor lichte ophoogconstructie
Marktinformatieblad Milieu "met resultaten LCA Update 2010, waarvan GEOBLOCK meest gunstige milieuprofiel tov wit EPS en Zand
Marktinformatieblad GEOBLOCK Wegverbredingen GEOBLOCK de snelste en duurzaamste oplossing voor de aanleg van wegverbredingen, met minimaal onderhoud in de gebruikersperiode
InfraTech 2011 - Kees Jacobs van de Gemeente Arnhem de gelukkige winnaar van de I-Pad.
klik voor 23 afbeeldingen >>

Sneller en Beter met GEOBLOCK
Filmpje Spoedpakket F A2-Nieuwegein

De Stichting GEOBLOCK bevordert het hergebruik van EPS (geëxpandeerd polystyreen) in de grond-, weg en waterbouw. EPS wordt ook in Nederland op grote schaal toegepast als isolatie- en verpakkingsmateriaal. Het gebruikte EPS kan een buitengewoon zinvol tweede leven krijgen. Het EPS wordt ingezameld en verwerkt tot een materiaal (GEOBLOCK) dat uitstekend geschikt is voor funderingen van (spoor)wegen en sportvelden. Geschikter dan traditionele materialen zoals zand. Deze site bevat informatie over de milieu- en economische aspecten van GEOBLOCK alsmede de concrete bijdrage die de Stichting GEOBLOCK kan leveren aan overheden, projectontwikkelaars, aannemers, voorschrijvers en het onderwijs. De Stichting GEOBLOCK is een initiatief van de producenten van EPS en afvalwerker SITA.

MARKTINFORMATIEBLAD GEOBLOCK Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van GEOBLOCK als kenniscentrum van EPS in de GWW, diverse redenen zijn er te noemen : 1) Toename van duurzaam EPS 2) Realiseren van een snelle bouwtijd 3) Realiseren van onderhoudsarme ophoogconstructie. We hebben kort de voordelen over het gebruik van GEOBLOCK in een brochure gezet met toelichting op de 4M's Milieu, Mobiliteit, Maatschappelijkbelang,Money

E-mail aan GEOBLOCK klik op contact